«Katalog av arbeider 2»
«Katalog av arbeider 1»
Omtale  i Gunnar Danbolts bok “Frå modernisme til det kontemporære”, Samlaget,  kapittel 11
Artikkel i Norwegian Crafts magasin  5/2013: ” Cutting Through History”
Artikkel fra magasinet Personae 3/4 2013 «Ornamentalt og kostelig»
Artikkel fra magasinet Kunst Håndverk 2013 «Monumentale tekstiler i dialog med fortid og fremtid»
Artikkel fra nettsiden: tekstilkunst.org om utstillingen Tech-Stiles. 2013. «Høyteknologisk kunst»
Artikkel fra nettsiden: tekstilkunst.org om utstillingen Tech-Stiles. 2013. «Tekstilenes tilstand»
Artikkel i Forsker Forum, Januar 2010, Nummer 1 Årgang 42 av Kjerstin Gjengedal  «Luksusproblemet»