porettrett .jpg

Profil

Kunster, arbeider i tekstile materialer.
Født i 1958.

Utdannet ved Statens Høyskole for Kunsthåndverk og Design (SHKD), Bergen, 1982-1986 ogMiddlesex Polytechnic, London, 1985.
Verksted på USF i Bergen siden 2003.

Underviser på Kunsthøgskolen i Bergen, på fagområde Tekstil.
for mer informasjon om kunstnersik virksomhet, se CV.